Aplikácia Logopédia – precvičovanie výslovnosti

Android 1    Android 2       Android 3    APPLE
Video – PaedDr. Viera Kerekešová

Apple: VPP Store

  • je určená pre deti, ktoré chodia na logopédiu a učia sa správnu výslovnosť,
  • ponúka precvičovanie výslovnosti hlások v slovách a vo vetách,
  • obsahuje 20 hlások na precvičovanie / C, Č, D, Ď, F, G, CH,K, L, Ľ, N, Ň, R, S, Š, T, Ť, V, Z, Ž  plus striedanie  sykaviek CSZ a ČŠŽ, striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN,
  • je zábavná, spája cvičenie s hrou, rozširuje slovnú zásobu,
  • pomocou aplikácie sa môžu deti nahrávať a opraviť chybnú výslovnosť,
  • je určená pre „domáce“ precvičovanie rodičov s deťmi, pre logopedické ambulancie a materské školy,
  • bola pripravená v spolupráci s klinickou logopédkou PaedDr. Vierou Kerekešovou.