Logopédia – Android

Google Play : Logopédia 1    Logopédia 2       Logopédia 3    Apple Store
Apple: VPP Store

google-play-logo_52x  app_store_icon_52x

Aplikácia Logopédia – precvičovanie výslovnosti (Android, iPAD)

  • je určená pre deti, ktoré chodia na logopédiu a učia sa správnu výslovnosť,
  • ponúka precvičovanie výslovnosti hlások v slovách a vo vetách,
  • obsahuje 20 hlások na precvičovanie / C, Č, D, Ď, F, G, CH,K, L, Ľ, N, Ň, R, S, Š, T, Ť, V, Z, Ž  plus striedanie  sykaviek CSZ a ČŠŽ, striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN,
  • je zábavná, spája cvičenie s hrou, rozširuje slovnú zásobu,
  • pomocou aplikácie sa môžu deti nahrávať a opraviť chybnú výslovnosť,
  • je určená pre „domáce“ precvičovanie rodičov s deťmi, pre logopedické ambulancie a materské školy,
  • bola pripravená v spolupráci s klinickou logopédkou PaedDr. Vierou Kerekešovou.

Video – Facebook – PaedDr. Viera Kerekešová